Safra kesesi taşı nedir?

Safra taşları; safra salgısındaki kimyasallardan oluşan katı yapılardır. Safra taşlarının oluşumu yıllar alabilir ve çeşitli tipleri vardır.

Kolesterol taşları; Safrada çok fazla kolesterol varsa gözlenir. En sık görülen safra taşı tipidir.

Pigment taşları; Safra salgısında bilirubin fazla ise gözlenir. (Bilirubin;  kırmızı kan hücrelerinin ürettiği artık maddedir)

Safra taşı belirtileri nedir?

Safra kesesi taşı olan pek çok kişide hiçbir belirti gözlenmez. Ancak genel bir sağlık taramasında ya da başka bir sağlık sorunu için hastaneye gidildiğinde yapılan taramada saptanabilir.

Safra kesesi taşı hareket ettiğinde ve safra kanalını tıkadığında belirtiler gözlenir. Bu belirtiler şöyledir:

  • Sağ üst karın boşluğunuzda şiddetli ağrı; özellikle yemek yedikten sonra ortaya çıkar ve birkaç saat devam eder. Ağrı sırtınıza ve sağ omzunuza yayılır.
  • Mide bulantısı ve kusma hissi
  • Yüksek ateş, terleme, titreme
  • Cildin ve göz aklarının sararması

Safra kesesi taşlarının tedavisi:

Belirti vermeyen safra kesesi taşlarında hastanın mutlaka genel cerrahi uzmanından  ameliyat seçeneği de dahil olmak üzere, ayrıntılı  bilgi alarak hastalık hakkında bilinçlenmesi, ameliyat ile safra kesesi alınana kadar geçen sürede safra kesesi taşının ne gibi durumlara yol açacağı konusunda bilgi sahibi olması sonradan safra kesesine bağlı olası   ciddi durumları ortadan kaldırabilir.

  • Safra kesesi taşları safra kesesinde sorun yaratmadan kalabilir. Ancak bazen bu taşlar hareket eder ve safra kanalından bağırsağa geçer. Tuvalete gittiğinizde safra taşını düşürmüş olabilirsiniz. Ancak bazen safra taşları safra kanalından ilerleyemez ve kanalı tıkar. Bu da farklı ve ciddi komplikasyonlara neden olur.
  • Aynı zamanda safra kesesi taşları pankreası etkileyip pankreatit denilen pancreas iltihabına yol açabilir.
  • Safra taşlarının tedavisinde ameliyat altın standartdır. Laparoskopik ameliyat ilk seçenektir.