Safra kesesi taşı öncelikle safra kesesi içinde kronik iltihaba yol açar. Taşlar safra kesesinin çıkış kısmını yani ana safra kanalına açılma yerine oturur ve burayı tıkarsa, safra kesesinin içindeki safra akamaz, safra kesesi şişer, iltibaplanır. Bu durum hastanın şiddetli ağrı duymasına sebep olur. Tedavi edilmediği takdirde iltihap ilerler, hatta safra kesesi patlayıp safra karın içine yayılır ve hayati tehlike oluşturan durumlar ortaya çıkabilir.

Taşlar safra kanalına döküldüğü takdirde bazı karaciğer enzimlerini ( kolestaz: tıkanma enzimleri) yükseltebilir. Yine bu durum ağrıya ve sarılığa neden olabilir. Taş bazen küçükse kanaldan oniki parmak barsağına kendiliğinden geçebilir. Bu durumda safra yoluna müdahale edilmesine gerek kalınmadan sadece safra kesesinin alınması yeterli olur. Fakat safra kesesindeki taş safra yoluna düşer ve burada takılı kalırsa ERCP( Endoskopik Retrograd Colangio Pankreatikografi) denilen işlemle endoskopik olarak önce safra yoluna girilip taş temizlenir. Sonra safra kesesi ameliyatı yapılır. Taş ERCP ile alınamaz ise taşın kanaldan çıkarılması için safra kanalı ameliyatına ihtiyaç duyulur. Bu ameliyat genellikle açık cerrahi ile yapılmaktadır. Bu durumda hasta laparoskopik ameliyat şansını büyük ölçüde kaybeder. Safra kanalı ameliyatı ile eş zamanlı safra kesesi ameliyatı da yapılarak safra kesesi de çıkarılır.

Safra kesesi taşları pankreas kanalını da etkileyerek pankreatit denilen bir çeşit pankreas iltihabına yol açabilir. Bu durumda ağrı kuşak tarzında belin her iki yanına yayılabilir.

Bir Cevap Yazın