safra kesesi

Safra Kesesi Taşı Eritilebilir mi?

Safranın akışını kolaylaştıran bir takım ilaçlar vardır. Ama bunlar maalesef oluşmuş taşı eritemezler.

Safra Kesesinde Çamurlaşma Nedir?

Safra taşını oluşturan sebeplerin varlığında safranın önce yoğunluğu artar, balçık kıvamına gelir. Daha sonra sıklıkla taş oluşumuna gider.
Belirti veren safra çamurunda ameliyat düşünülebilir.

Safra Kesesi Taşı Belirtileri Nelerdir?

Özellikle aşırı yağlı yemeklerden sonra, karında şişkinlik, hazımsızlık, sırta(iki kürek kemiği arasına) ve sağ omuza vuran ağrı görülebilir. Mide ve sağ kaburga altında ağrı hissedilebilir. Bulantı, kusma olabilir.
Taşlar safra kanalına düşerse sarılık, idrar renginde koyulaşma, dışkı renginde açılma, ateş olabilir.
Taşlar pankreas kanalını etkileyip pankreatit denilen(pankreasın bir çeşit iltihabı) durumuna yol açarsa kuşak tarzında belin her iki yanına vuran ağrı da oluşabilir.

Safra Kesesi Taşı Hangi Tetkikle Anlaşılır?

Safra kesesi taşına genellikle batın ultrasonografisi ile tanı konulur. Başka amaçla çektirilen karın tomografisinde de taşlar büyükse gözükebilir.

Safra Kesesi Taşı Gebeliğe Engel mi?

Doğurganlık yaşındaki kadınlarda safra kesesinde taş saptanması gebeliğe engel değildir. Fakat hasta safra kesesi taşının olası komplikasyonları ve ameliyat seçeneği konusunda genel cerrahi uzmanından görüş alması doğru olan yaklaşımdır.

Safra Kesesi Taşının Olası Komplikasyonları Nelerdir?

Safra kesesi taşı öncelikle safra kesesi içinde kronik iltihaba yol açar. Taşlar safra kesesinin çıkış kısmını yani ana safra kanalına açılma yerine oturur ve burayı tıkarsa, safra kesesinin içindeki safra akamaz, safra kesesi şişer, iltibaplanır. Bu durum hastanın şiddetli ağrı duymasına sebep olur. Tedavi edilmediği takdirde iltihap ilerler, hatta safra kesesi patlayıp safra karın içine yayılır ve hayati tehlike oluşturan durumlar ortaya çıkabilir.

Taşlar safra kanalına döküldüğü takdirde bazı karaciğer enzimlerini ( kolestaz: tıkanma enzimleri) yükseltebilir. Yine bu durum ağrıya ve sarılığa neden olabilir. Taş bazen küçükse kanaldan oniki parmak barsağına kendiliğinden geçebilir. Bu durumda safra yoluna müdahale edilmesine gerek kalınmadan sadece safra kesesinin alınması yeterli olur. Fakat safra kesesindeki taş safra yoluna düşer ve burada takılı kalırsa ERCP( Endoskopik Retrograd Colangio Pankreatikografi) denilen işlemle endoskopik olarak önce safra yoluna girilip taş temizlenir. Sonra safra kesesi ameliyatı yapılır. Taş ERCP ile alınamaz ise taşın kanaldan çıkarılması için safra kanalı ameliyatına ihtiyaç duyulur. Bu ameliyat genellikle açık cerrahi ile yapılmaktadır. Bu durumda hasta laparoskopik ameliyat şansını büyük ölçüde kaybeder. Safra kanalı ameliyatı ile eş zamanlı safra kesesi ameliyatı da yapılarak safra kesesi de çıkarılır.

Safra kesesi taşları pankreas kanalını da etkileyerek pankreatit denilen bir çeşit pankreas iltihabına yol açabilir. Bu durumda ağrı kuşak tarzında belin her iki yanına yayılabilir.

info@drmuratkalayci.com

Bir Cevap Yazın