Meme kanserinde birden fazla cerrahi seçenek mevcuttur.
Cerrahi yöntemin seçiminde tümörün büyüklüğü, cilt tutulumunun olup olmaması, lenf bezlerinin durumu, uzak organ yayılımının varlığı, hastanın yaşı, genel durumu, hastanın tercihleri rol oynar.
Meme Cerrahı tüm bunları değerlendirerek her hasta için, hastaya özel bir yol haritası belirler. Bazı durumlarda ameliyat öncesi hastaya kemoterapi, veya kemoterapi ile birlikte radyoterapi uygulanabilir. Bu planlamalar yapılırken, onkoloji hekimleri ile birlikte karar vermek doğru yaklaşımdır.
Meme kanserinde yapılan başlıca cerrahi uygulamalar;

Meme Başı ve Cilt Koruyucu Mastektomi:

Meme kanseri ameliyatlarında son yıllarda kısıtlı sayıdaki merkezlerde yapılabilen EN GÜNCEL YÖNTEMDİR. Son derece etkin bir ameliyattır. Hasta Meme Kanseri ameliyatı olup meme dokusunun tamamının alınmasına rağmen, AMELİYAT SONRASINDA HERHANGİ BİR KOZMETİK SORUN YAŞAMAZ. AYRICA BU AMELİYATI MEME KORUYUCU CERRAHİDEN AYIRAN EN BÜYÜK FARK, MEME BAŞI VE CİLT KORUYUCU MASTEKTOMİDEN SONRA RADYOTERAPİ İHTİYACININ OLMAMASIDIR ( Lenf bezlerinin durumuna bağlı kısıtlı sayıda hasta hariç). Bu ameliyata genel cerrahın yanında plastik cerrahi uzmanı da eşlik eder. Meme başı, aerola (meme başı etrafındaki renkli kısım) ve meme cildi korunur. Memeye uygulanan özel kesi yöntemleri ile sadece içi boşaltılarak tüm meme dokusu alınır, meme dokusundan boşalan yere silikon implant konularak ya da hastanın kendi dokusu kullanılarak yeni meme oluşturulur ve gerek görülürse diğer memeye de simetri oluşturmak için müdahale edilebilir.

Cilt Koruyucu Mastektomi:

Meme kanserinde tümör, meme başına çok yakınsa meme başının korunması mümkün olmaz. O zaman sadece deri koruyucu mastektomi uygulanabilir. Bu ameliyatta, meme başı ve areola alınıyor, meme derisine dokunulmuyor ve eş zamanlı olarak silikon implant veya hastanın kendi dokusundan meme yapılıyor.

Meme Koruyucu Mastektomi (Lumpektomi):

Memedeki tümör çevresindeki doku ile birlikte genişçe çıkarılıyor. Bazı onkoplastik yöntemlerle tümörün çıktığı yer, hastanın kendi meme dokusu kullanılarak doldurulabiliyor. BU AMELİYAT SONRASINDA HASTANIN MUTLAKA RADYOTERAPİ ALMASI GEREKİYOR. Bu ameliyat sonrası lokal lüks daha fazla görülüyor. Bu yöntem günümüzde sıklıkla uygulanmaktadır.

Modifiye Radikal Mastektomi + Aksiller Küretaj:

Önceki yıllarda fazla uygulanmış, günümüzde daha sınırlı sayıda uygulanan bu prosedürde tüm meme dokusu, meme derisi, meme başı ve aerola ile birlikte koltukaltı lenf bezlerinin büyük kısmı alınıyor. Etkinliği yüksek bir yöntem olarak kabul ediliyor.

Total Mastektomi (Basit Mastektomi):

Tüm memenin, cilt ve meme başı ile birlikte alındığı ameliyattır. Bu ameliyatta lenf bezleri alınmaz. Meme kanseri tedavisinde nadiren tercih edilebiliyor.

Bir Cevap Yazın