Meme kanserinde sayılı merkezlerde yapılan meme başı ve cilt koruyucu mastektomi sayesinde memede herhangi bir estetik kayıp olmaksızın meme kanseri ameliyatı yapılabiliyor.

meme kanseriMeme başı ve cilt koruyucu mastektomi yöntemi ile hastanın meme başı, areola denilen meme başı etrafındaki renkli kısım ve meme cildi korunuyor. Memenin içi tamamen boşaltılıyor. Aynı seansta meme silikon implantla veya hastanın kendi dokusu ile (Sırt veya karın bölgesinden alınan) dolduruluyor. Hasta ameliyat sonrası herhangi bir kozmetik kayıp yaşamıyor.

Meme başı ve cilt koruyucu mastektomide meme dokusunun tamamı alınır, nüks ihtimali son derece azalmış olur, meme koruyucu cerrahide (MKC) ise sadece memedeki tümörlü alan genişçe çıkarılır. Meme Koruyucu Cerrahi (MKC) sonrası mutlaka radyoterapi uygulanırken, Meme Başı ve Cilt Koruyucu Mastektomi sonrası radyoterapi nadiren, çok özel durumlarda gerekebilir.

  • Her tümör çapında uygulanabilir.
  • Duktal Karsinoma İnsitu varlığında yapılabilir.
  • Lokal ileri meme ca tanısı almış olması engel değildir.
  • Meme başına 2 cm den az mesafe olanlarda deri koruyucu mastektomi yapılabilir.
  • Meme Kanseri tanısı konulan hastaların yaklaşık %85-90’ı bu yukardaki gruba girmektedir.

Meme Başı ve Cilt Koruyucu Mastektomi, ileri evre meme kanseri hariç çoğu meme kanserinde (bazı kriterleri gözeterek) güvenle uygulanabiliyor, meme başı ve areola kompleksi korunduğundan, kozmetik açıdan sonuçlar mükemmel oluyor. Meme Koruyucu Cerrahiye (MKC) göre farkı, MKC de hastaların istisnasız hepsine radyoterapi uygulanırken bu yöntem sonrası radyoterapi zorunlu değildir. (Bazı durumlarda, örneğin; Yaygın koltukaltı lenf nodu yayılımı varsa yapılabilir)

meme hastalıklarıBu ameliyat her meme kanseri vakasında olması gereken gibi multidisipliner bir yaklaşım gerektiriyor. Ameliyata meme cerrahisinde deneyimli genel cerrahi uzmanı ile birlikte, bu ameliyatta tecrübeli estetik ve plastik cerrahi uzmanı birlikte giriyor. Meme başı ve bırakılan meme cildinin beslenmesinin bozulmadan ameliyatın yapılması son derece önemli. Ameliyat ekibi sadece bu kadarla kısıtlı değil. Ayrıca ameliyata nükleer tıp uzmanı ve patolog da eş zamanlı olarak iştirak ediyor. Nükleer tıp uzmanı koltukaltı değerlendirilmesinde kullanılan Lenfosintigrafi ve Sentinel Lenf Nodu Biopsisi (SLNB) aşamasında devrede oluyor. Özel yöntemle çıkarılan lenf düğümü ameliyathanede hazır bekleyen patoloji uzmanına veriliyor. Patoloji uzmanının ameliyat anında yaptığı değerlendirme (Frozen Patoloji) sonucuna göre koltukaltı lenf düğümlerinin alınıp alınmamasına karar veriliyor.
Bu ameliyatta deneyim ve ekibin birbiriyle uyumlu çalışması son derece önem arz ediyor.

Bu ameliyat sayılı deneyimli merkezlerde yapılabiliyor. Ameliyatın yapılabilmesi için teknik donanım yanında, deneyimli ve birbirleriyle uyumlu ekiplere ihtiyaç bulunuyor. 11 yılı aşan süredir birliktelikte başarılı sonuçlar alan ekibimiz;
• Genel Cerrahi
• Estetik ve Plastik Cerrahi
• Nükleer Tıp
• Patoloji
• Onkoloji
• Radyoloji uzmanlarından oluşuyor.

ameliyat meme kanseriBu ameliyatta, hastanın meme başı, areola denilen meme başı etrafındaki halka şeklindeki renkli kısım ve memenin cildi korunuyor; meme dokusu ise tamamen çıkarılıyor. Aynı seansta silikon implant veya hastanın kendi dokusu ile (sırt veya karın bölgesinden alınan dokularla) meme cildinin içi doldurularak yeni meme oluşturuluyor. Bu işlemler genelde meme başı etrafına veya meme altından yapılan küçük kesilerden yapılıyor. Hastalarda ameliyat sonrası meme kanseri ameliyatı olduğu nerdeyse hiç belli olmayacak şekilde mükemmel kozmetik sonuç sağlanabiliyor.

Gerektiğinde diğer kanser olmayan memeye de simetriyi ve kozmetik görüntüyü düzeltmek için bir takım estetik girişimler (dikleştirme, küçültme vs.) hasta isteği de doğrultusunda aynı seansta yapılabiliyor.

SLNB(Sentinel Lenf Nodu Biopsisi) Gama Prob Kullanımı

Ameliyattan önce meme ile eş zamanlı olarak koltukaltı ve meme çevresi lenf bezleri de değerlendiriliyor. Bu değerlendirme elle muayene, meme usg, mamografi ve gerekirse bu lenf bezlerine iğne biopsisi yapılarak oluyor. Fakat bu değerlendirmeler yine de yeterli olmuyor. Koltukaltı lenf bezlerinin alınmasına meme ameliyatı ile eş zamanlı olarak yapılan Sentinel Lenf Nodu Biopsisi (SLNB) ile karar veriliyor. Sentinel Lenf Nodu, memedeki tümörün ilk etkilediği bekçi nodül anlamına geliyor.
Sentinel Lenf Nodu tespiti, ameliyattan hemen önce nükleer tıp bölümünde yapılan lenfosintigrafi denilen lenf haritalaması ile yapılıyor. Daha sonra ameliyatın başında nükleer tıp uzmanı eşliğinde gama prop denilen bir sayaç kullanılarak sentinel lenf nodu bulunuyor ve küçük bir kesiden SLNB yapılıyor. Çıkarılan parça patolog tarafından ameliyat sırasında inceleniyor (Frozen patoloji) ve sonuca göre koltukaltı lenf bezlerinin gereksiz alınması engelleniyor.

Hastaların ameliyat hazırlıkları hastaneye yatırılmadan yapılmakta, ameliyat günü hastaneye yatmaktadır. Ameliyat sabahı önce nükleer tıp bölümünde lenfosintigrafi yapılıyor; daha sonra genel cerrah, plastik cerrah, patolog, nükler tıp uzmanından oluşan ekiple ameliyata alınıyor. Ameliyat sonrası genelde hastalar 1 veya 2 gün hastanede kalırken, sonrasında taburcu ediliyor. Ameliyat sonrası konulan drenler genelde 1 hafta içinde aşamalı olarak alınıyor. Hastalar ameliyattan hemen sonra kendi ihtiyaçlarını kimseye gerek duymadan sağlayabiliyor.
Ameliyat sonrası hastalar onkoloji uzmanına yönlendiriliyor ve onkolojik değerlendirme sonrası kişisel tedavi protokollleri (Kemoterapi, hormonoterapi vs) belirleniyor ve bunlar hızlıca uygulamaya konuluyor.