Perianal Fistül Nedir?

Anal fistül, kalınbağırsağın son kısmından (rektum) veya anüs içinden (anal kanal) anüs   yakınındaki cilde  doğru açılan ince bir kanal oluşmasıdır.  Bu ince tüp şeklindeki kanala fistül adı verilmektedir.
Fistülün cilde doğru açılan kısmına “dış ağız”, fistülün anal kanal içine açılan kısmına ise “iç ağız” denir.(İç ağız kalın bağırsaktaki mikroplarla sürekli temas halinde olduğu için iltihap oluşumu gözlenir, bu iltihap fistülün “dış ağız” kısmından dışarıya akar)
Çoğunlukla anal apse şikayetlerinden sonra gözlenir.

Perianal Fistülün Belirtileri Nelerdir ?

  • Anüs etrafındaki dış delikten iltihap veya kan gelmesi
  • Dışkılama sırasında acı görülebilir
  • Fistülün iç veya dış deliği tıkanırsa, abse oluşumuna gidebilir. Bu durumda; Anüs çevresindeki deride kızarıklık, hassasiyet, ısı artışı oluşabilir.

Perianal Fistülün Tipleri Nelerdir ?

  • Yüzeyel Fistül
  • Üst slayt türkçeye çevrilse iyi olur
  • İntersfinkterik Fistül
  • Transsfinkterik Fistül
  • Suprasfinkterik Fistül
  • Extrasfinkterik Fistül

Perianal Fistülde iç ve dış ağzın yerleşim yerleri, oluşan kanalın geçtiği yer ve önemli kaslarla olan ilişkisine göre çeşitli tipleri vardır.

Perianal Fistül Tanısı Nasıl Konulur ?

Genelikle hikaye ve uzman doktor muayenesi ile  tanı konabilir. Bazı durumlarda pelvik MRI gerekebilir.

Perianal Fistülde Tedavi Seçenekleri Nelerdir ?

PERİANAL FİSTÜLÜN TEK TEDAVİ SEÇENEĞİ CERRAHİDİR. MEDİKAL TEDAVİSİ YOKTUR.!!!!

Dışkı tutamama, gaz kaçırma gibi ciddi yan etkilerin gözlenmemesi için ameliyatı gerçekleştirecek doğru cerrahı seçtiğinizden emin olmalısınız.

Anal fistülde ideal cerrahi tedavinin enfeksiyonu ortadan kaldırması,  fistül yolundaki yara iyileşmesini uyarması gerekir.
Ameliyatın tipi anal fistülün bulunduğu yere göre değişir.

Fistülotomi/Fistülektomi

Fistül yolu yüzeyel ise veya fistül yolu önemli kasların içersinden geçmiyorsa fistül yolu kesilerek açılır ve açık yara iyileşmesi beklenir. Buna fistülotomi denir. Fistül yolu bazı durumlarda çıkarılabilir. Buna da fistülektomi denilir.

Önemli kaslardan geçen fistül yolu varlığında yani komplike fistüllerde durum daha farklıdır. Burada kaslara zarar vermeden tedavi etmek önemlidir. Bu amaçla son yirmi yılda etkinlikleri değişik oranlarda olan birçok yöntem tespit edilmiştir.

Seton Yöntemi

Eğer fistül yolu kesildiği takdirde gaz ve dışkı kaçırmaya yol açacak kasları içeriyorsa, yani bu kasların içinden geçiyorsa o zaman bu kaslar kesilmeden ameliyatın yapılması büyük önem kazanır. Önemli kasların zarar görmemesi için seton metodu kullanır. Seton tekniğinde, fistül kanalının içinden yara iyileşmesini uyaracak ve fistül yolunun kapanmasına olanak verecek bir ip geçirilir. Bu ip haftalarca vücutta kalır ve kasları yavaş yavaş keserken aynı zamanda onarır. Böylece kasların birden kesilmesi sonucu oluşabilecek gaz ve dışkı kaçırma önlenmiş olur. Ameliyat sonrası yara iyileşmesi yakın kontrol edilmelidir. Yara iyileşmesi sırasında, bazı yara iyileşme bozuklukları, abse oluşumları, konulan setonun vücuda gömülmesi vs gibi durumlar oluşabilir. Bu durumlarda tekrar küçük müdahaleler gerekebilir.
Seton uzun süre vücutta kaldığı için, durduğu müddetçe bu bölgede yabancı cisim reaksiyonu oluşturduğundan akıntı olması normaldir. Bu reaksiyon fistül yolunun iyileşmesini sağlayan ve bizim istediğimiz bir durumdur.
Bu yöntem uzun süredir güvenle kullanılmaktadır. Fistül yolunun bir kısmı kesildikten sonra(fistülotomi) önemli kasları içeren kısma seton konularak da kombine şekilde kullanılabilir. Başarı oranı yüksektir.

LAZER YÖNTEMİ  

Lazer  ile fistül kapama yönteminde  önce fistül yolu kürete edilip temizlenir. Daha sonra ucunda laser ışını olan bir kateter  ile fistül yoluna girilir ve fistül yolu lazer ile kapatılır.

Bu yöntemde aylarca süren açık yara oluşmaz.

Hasta işlem sonrası aynı gün taburcu edilir.
Başarı oranları %85 civarındadır.

Bu yöntem sfinkterlere zarar vermez, böylece bu tür ameliyatların en korkulan komplikasyonlarından olan gaz ve dışkı tutamama riski  ortadan kalkmış olur.

Abse varlığında tercih edilmez.

Diğer Yöntemler;
LİFT ( İntersfinkterik fistül traktı ligasyonu); Bu yöntemde fistül yolu kaslar arasından bulunur,  her iki tarafı bağlanarak kesilir. Cilde açılan kısmı kürete edilir. Başarı oranları %50-90 arası değişmektedir.
Anal fistül plug  bir diğer yöntemdir. Domuz ince barsak mukozasından yapılmış bir materyal fistül yolu içine konulurak fistül yolu kapatılır. Bu yöntemde de başarı oranları %25-80 arası değişmektedir. Uzun dönem sonuçları yetersizdir.
Fibrin glue  yönteminde , bir çeşit doku yapıştırıcı ile fistül yolunun doldurularak kapatılır. Bunda da sonuçlar yüz güldürücü değildir. Başarı oranı %14-74 arası değişmektedir.