• Gastrointestinal sistem ağızdan başlayıp anüsle sonlanır. Karın içindeki diğer organlar da( karaciğer, safra kesesi, pankreas gibi) bu sisteme salgı salgılayarak katkıda bulunur. Karın organlarının malign( kötü huylu hastalıkları) nadir değildir. Bir bölgedeki tümörler komşuluk yoluyla yakınındaki organlara da  sıçrayabilir.  Cerrahi uygulamalarda cerrahi anatominin ve genel cerrahi prosedürlerinin iyi bilinmesi güvenle ve etkin bir şekilde cerrahi uygulanmasını sağlar.

  • Gastrointestinal onkolojik cerrahiTümör cerrahisi son derece titiz cerrahi gerektirir. Kanserli dokunun parçalanmadan etrafa yayılmadan çıkarılması nüks açısından çok önemlidir. Sadece tümör dokusu değil, etrafında sağlam doku ile birlikte güvenli sınırlarla çıkarılması tümör cerrahisinde esastır. İnce ve kalın barsak, rektum cerrahisinde bu barsakları besleyen damarsal yapılar ile lenf bezlerinin de genişçe çıkarılması yine hastalığın tekrarında önem arzeden konulardır. Bu cerrahi işlemleri yaparken cerrahi diseksiyon sırasında çoğunlukla hiç standart bağlamak amaçlı iplik kullanılmadan enerji cihazları kullanılarak daha kolay ve hızlı cerrahi uygulanabilmektedir. Barsakları birbirine dikerken otomatik stapler denilen aletler kullanılarak güvenle barsak devamlılığı sağlanabilmektedir. Anal kanala yakın tümörlerde eskiden barsaklar karın cildine diklip barsak devamlılığı sağlanamazken günümüzde çok alt seviyedi tümörlerde dahi stapler cihazları ile barsaklar birbirine dikilebilmektedir.

Gastrointestinal Sistem:Vücudun çiğneme, sindirim, emilim ve boşaltım olaylarının gerçekleştiği ağızdan anüse kadar olan bölümüdür. Sindirim kanalı, sindirime yardımcı ve ilişkili organları içerir. Sindirim kanalını oluşturan organlar şunlardır.

  • Ağız, Farinks (yutak), Özefagus(yemek borusu), Mide, İnce bağırsaklar, Kalın bağırsaklar, Rektum,

Anal kanal ve Anüs

Sindirim sisteminde sindirim kanalına dahil olmayan ancak sindirimle ilişkili yapılar da vardır. Bunlar

  • Dişler, Dudaklar, Çene,Tükrük bezleri, Pankreas, Karaciğer, Safra kesesidir.

Sindirim Sisteminin temel görevleri şunlardır:

  • Çiğneme Yutma; yiyeceklerin daha küçük parçalara ayrılması, nemlendirilmesi ve ağızdan
    yemek borusuna gönderilmesi
  • Sindirim; büyük besin moleküllerinin sindirim kanalında mekanik ve kimyasal olarak daha küçük partiküllere ayrılması
  • Emilim; küçük besin moleküllerinin ince bağırsaklardan kana ve lenf dolaşımına geçmesi
  • Boşaltım: sindirilmemiş ve emilmemiş maddelerin vücuttan uzaklaştırılması

Genel olarak sindirim sisteminin cerrahi olmayan hastalıkları dahiliye gastroenteroloji bölümlerince tedavi edilir.

Gastrointestinal sistem cerrahisi yemek borusu, mide, ince bağırsaklar, kalın bağırsaklar, anal kanal, anus, karaciğer, safra yolları ve pankreasın ameliyatla tedavi edilen hastalıklarının içerir ve genel cerrahi uzmanlık alanına girer.

Gastrointestinal sistem cerrahisi  üç alt bölüme ayrılabilir:

1. Üst Gastrointestinal Cerrahi : Yemek borusu ve mide’nin cerrahi hastalıkları ile ilgilenen alt bölümdür. Temel hastalıkları,Yemek borusunun iyi-kötü huylu tümörleri, Yemek borusunun çalışma bozuklukları(Akalazya gibi), Reflü hastalığı, Mide ülseri komplikasyonlarının tedavisi, Midenin iyi-kötü huylu tümörleri

2. Hepatobiliyer Cerrahi (Karaciğer-safra yolları cerrahisi) : Karaciğerin, safra yollarının ve pankeas bezinin cerrahi ile tedavi edilen hastalıklarını içerir. Temel cerrahi girişimleri: Karaciğer rezeksiyonları(bir bölümünün çıkarılması), Kolesistektomi(safra kesesinin alınması), safra yollarının değişik nedenlerle(darlık, tumor..) cerrahisi, Pankreatikoduodenektomi(pankreas ve oniki parmak bağırsağının genellikle tumor nedeniyle çıkartılması).

3. Alt gastrointestinal sistem cerrahisi (kolorektal cerrahi): Kalın bağırsağın, anal kanalın cerrahi hastalıklarıyla ilgili alt bölümdür. Temel olarak: Kalın bağırsağın bir kısmının bazen tamamının tumor-darlık ya da inflamatuar bağırsak hastalıkları nedeniyle alınması ve Anal kanalın hemoroid(basur), fissure(çatlak) ve fistül gibi hastalıklarının cerrahisini içerir.

 

Bu konu hakkında sormak istedikleriniz için Dr. Murat Kalaycı ile iletişime geçebilirsiniz.

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Konu

İletiniz