meme kanseri

Meme kanseri evreleme tümörün yaygınlığını belirlemek amacıyla kullanılır. Tedavi seçimi tümörün evresine göre belirlenmektedir. Evreleme hastalığın prognozu( gidişatı) hakkında bilgi verir.
Meme kanseri evrelendirmesinde günümüzde American Joint Committee on Cancer (AJCC)’nin TNM sınıflandırması kullanılmaktadır.

T: Memedeki tümörün çapı
N: Memeye komşu lenf bezlerinin durumu
M: Meme kanserinin vücudun diğer taraflarına yayılma durumu

Ameliyat öncesi klinik evreleme cerrahi planlama için gereklidir.

meme kanseriMeme Kanserinin Evreleri Nelerdir?

Evre 0 : DKIS (Duktal Karsinoma İnsitu) Tümör yeni oluşmaya başlamış.
LKIS (Lobüler Karsinoma İnsitu) Tümör yeni oluşmaya başlamış.

Evre 1 : T1 (Tümör 2 cm den küçük) N0 (Koltukaltı Lenf Nodu yayılımı yok)

Evre 2 A : T0 (Memede tümör yok) N1 (Koltukaltında 1-3 adet Lenf Nodunda yayılım var)
T1 (Tümör 2 cm den küçük) N1 ( Koltukaltında 1-3 adet Lenf Nodunda yayılım var)
T2 (Tümör 2-5 cm arası) N0 (Koltukaltında Lenf Nodu yayılımı yok)
Evre 2 B : T2 (Tümör 2-5 cm arası) N1 (Koltukaltında 1-3 adet Lenf Nodunda yayılım var)
T3 (Tümör 5 cm den büyük) N0 (Koltukaltında Lenf Nodu yayılımı yok)

Evre 3 A : T0 (Memede tümör yok) N2 (Koltukaltında 4-9 arası Lenf Nodunda yayılım var)
T1-T2 ( Tümör 5 cm den küçük) N2 ( Koltukaltında 4-9 arası Lenf Nodunda yayılım var)
T3 (Tümör 5 cm den büyük) N1, N2

Evre 3 B : T4 ( Tümör herhangi bir boyutta ve komşu doku (deri, kas tutulumu var) (N0,N1, N2)
İnflamatuar meme kanseri, (Eğer beraberinde meme etrafında yaygın Lenf Nodu yayılımı varsa (N3) Evre 3C)

Evre 3 C : T1, T2, T3, N3 ( Meme etrafındaki Lenf Nodlarında yaygın yayılım var)

Evre 4 : Herhangi bir T, Herhangi bir N , M1 (Uzak Metastaz varlığı)
Erken evre meme kanseri denildiğinde; Evre I, Evre IIA, Evre IIB (T2N1) kanserler akla gelir.
Lokal ileri meme kanseri denildiğinde; Evre IIB (T3N0), Evre III kanserler,
Metastatik meme kanseri denildiğinde; Evre IV kanserler akla gelir.
Hepinize sağlıklı günler dilerim.

Bir Cevap Yazın