meme kanseri cerrahisiMeme kanserinde cerrahi tedavi, tümörün hangi evrede olduğuna, tümörün yeri ve büyüklüğüne göre değişiklik göstermekle birlikte genelde aşağıdaki tedavi metodları uygulanabiliyor:

• Total Mastektomi (Basit Mastektomi)
• Modifiye Radikal Mastektomi
• Meme KoruyucuCerrahi (Lumpektomi)
• Meme Başı veCilt Koruyucu Mastektomi
• DeriKoruyucu Mastektomi

 

Total Mastektomi (Basit Mastektomi):Tüm meme dokusunun, meme derisinin, meme başıve aerolanın (Meme başı etrafındaki halka şeklindeki renkli kısım) alındığı ameliyattır. Bu ameliyatta lenf bezleri alınmıyor. Meme kanserinde sınırlı oranda, özellikle çok ileri yaştaki kadınlarda bazen tercih edilebiliyor.

Modifiye Radikal Mastektomi + Aksiller Küretaj: Önceki yıllarda daha fazla uygulanmış, günümüzde sınırlı şekilde uygulanan bu prosedürde tüm meme dokusu, meme derisi, meme başı ve aerola ile birlikte koltukaltı lenf bezlerinin büyük kısmı alınıyor.

Meme Koruyucu Mastektomi (Lumpektomi):Memedeki tümör ve çevresindeki doku genişçe çıkarılıyor. Lumpektomi sonrasında mutlaka radyoterapi uygulanması gerekiyor.

 

Meme Başı ve Cilt Koruyucu Mastektomi: Meme kanseri ameliyatlarında en güncel yöntemdir. Meme kanseri ameliyatı olup meme dokusunun tamamının alınmasına rağmen kozmetik sonuçları mükemmeldir. Bu ameliyatta, meme başı, aerola (meme başı etrafındaki kırmızı halka )ve meme cildi korunuyor. Memeye uygulanan özel kesi yöntemleri ile sadece içi boşaltılarak tüm meme dokusu alınıyor, meme dokusundan boşalan yere silikon implant konularak ya da hastanın kendi dokusu kullanılarak yeni meme oluşturuluyor ve diğer meme ile tam bir simetri sağlanıyor.
Meme kanserine yakalanma riski yüksek, genetik olarak meme kanserine yatkın, BRCA1,2 gibi gen mutasyonları olan kişilerde, hastalıktan korunmak için profilaktik (koruyucu) mastektomi tercih edilebiliyor. Bu kadınların meme ameliyatında da bu yöntem uygulanıyor.

Deri Koruyucu Mastektomi: Meme kanserinde tümör, meme başına çok yakınsa meme başının korunması mümkün olmuyor. O zaman sadece deri koruyucu mastektomi uygulanabiliyor. Meme başı ve cilt koruyucu mastektomiden tek farkı buprosedürde meme dokusu ile birlikte meme başı ve areola da alınıyor. Yine meme derisine dokunulmuyor ve eş zamanlı olarak silikon implant veya hastanın kendi dokusundan meme yapılıyor.

Meme kanseri ameliyatından önce eş zamanlı olarak koltuk altı ve meme çevresi lenf bezleri de değerlendiriliyor.Bu değerlendirme elle muayene, meme usg, mamografi ve gerekirse bu lenf bezlerine iğne biopsisi yapılarak oluyor. Bunların neticesinde ele gelen patolojik boyut ve yapıdaki lenf bezleri olması durumunda buralara iğne biopsisi yapılabiliyor. Sonuç kanser yayılması olarak gelirse (Gelen yere göre uygulama farklı oluyor) ya tedavi şekli değişiyor veya o bölgedeki lenf bezleri de ameliyatta çıkarılıyor.Biopsi sonucu negatif gelirse veya muayene ve tetkiklerde patolojik yapıda lenf bezi saptanmamış ise ameliyat sırasında lenf bezleri özel yöntemlerle değerlendirilerek (Lenfosintigrafi + Gama Sayaç ile SLNB) çıkan neticelere göre lenf bezlerinin alınmasına karar veriliyor.

SLNB(Sentinel Lenf Nodu Biopsisi) Gama Prob KullanımıMeme kanseri ameliyatında koltuk altı lenf bezleri ya ameliyat sırasında meme dokusu içine veya meme başı etrafına mavi boya vererek, ve/veya ameliyat günü nükleer tıp bölümünde önce lenf haritası çıkarılıp ameliyat sırasında gama sayacı kullanılıp ölçüm yapılarak değerlendiriliyor. Mavi boya yönteminde ameliyat sırasında verilen boyanın koltuk altındaki yayılmasına bakılıyor. Boyadığı lenf düğümü kanser hücrelerinin ilk yayıldığı bekçi nodül (Sentinel LenfNodu) oluyor. Bu lenf düğümü çıkarılıp patolojiye gönderiliyor. Bu yönteme SLNB ( Sentinel Lenf Nodu Biopsisi)deniliyor. Sonuç negatif gelirse diğer lenf bezlerine dokunulmuyor. Pozitif gelirse yani lenf bezi yayılımı varsa koltukaltı lenf bezlerinin çoğu alınıyor. SLNB de ayrıca duyarlılığı artırmak ve yanlış negative sonuçları önlemek için lenfosintigrafi kullanılabiliyor. Lenfosintigrafide önce hastanın memesinin lenf akış haritası çıkarılarak sentinel lenf nodu bulunuyor ve hasta üstünde iz düşümü işaretleniyor. Daha sonra nükleer tıp uzmanı da ameliyata iştirak ediyor.Gama sayacı kullanılarak küçük bir kesiden nokta atışı yapılarak %100 e yakın doğrulukla bekçi nodül bulunuyor ve bu patolojiye gönderiliyor; sonuca göre diğer lenf bezlerinin alınıp alınmamasına karar veriliyor. Lenfosintigrafi ve gama sayacı kullanılarak yapılan sentinel lenf nodu tespitinde,sadece mavi boya kullanılarak yapılan sentinel lenf nodu biopsisine göre ciddi avantaj vardır. Lenfosintigrafi oluşabilecek hatalı değerlendirmelerin önüne büyük oranda geçmiş oluyor.

Meme kanseri ameliyatı geçiren hastanın cerrahi süreci geçtikten sonra onkoloji bölümüne yönlendiriliyor. Nihai patoloji sonuçlarıyla birlikte hasta değerlendirilerek kişiye özel tedavi protokolu oluşturuluyor ve bu protokol hızlıca uygulamaya konuluyor.