A.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1.U.Barbaros,O.Asoglu,R.Seven,M.Kalaycı, Appendicitis in incarcerated femoral hernia, The World Journal of Hernia and Abdominal Wall Surgery, Aug;8(3):281-2 2004,Epub 2004 Mar 16 PMID:15024631 PubMed-indexed for MEDLİNE

2.S.Yamaner,M.Kalaycı, U.Barbaros, E.Balık,T.Bulut, Does hyaluronic acıd-carboxymethylcellulose(HA-CMC)   membrane interfere    with the healing of intestinal suture lines and abdominal incisions ? Surg.Innov. Mar;12(1):37-41,2005 PMID:15846445 PubMED-in process

3.Neslihan Taşdelen, Alp Demirağ, Murat Kalaycı. İntestinal Obstruction due to abdominal cocoon : CT findings.Europan Journal of Radiology Extra.70(2009) e79-e81.

4.A.Demirağ, M.Kalaycı, G.Kantarcı, Ö.Gökçe. Modified Quantitative Subfective Global Assassment of Nutrition in Patient on the Renal Transplant Waiting List. Tranplantation  Proceedings, 41, 108-111(2009).

5.A.Demirağ, M.Kalaycı, B.Ekci, T.Gülçelik, Ö.Gökçe Sirolimus for Rescue of Steroid and Anti-Thymocyte Globulin-Resistant Recurrent Acute Rejection After Liver Transplantation: Report of One Case. Tranplantation  Proceedings, 41, 435-436(2009)

6.M.Kalaycı, U.Akyüz, A.Demirağ.Retroperitonel Schwannoma: A Rare Case. Case Report in Gastrointestinal Medicine.Volume 2011,10.1155/2011/465062.

7.U.Barbaros,T.Demirel, A.Sümer, U.Deveci,M.Tükenmez, M.İ.Cansunar, M.Kalaycı, A.Dinçağ.SILS Incisional HerniaRepair:Is it Feasible In Giant Hernias? report of three cases. Diagnostic and Therapeutic Endoscopy, Vol.2011.10.1155/2011/387040.

8.Umut Barbaros, Tugrul Demirel, A.Sümer, Ugur Deveci, Mustafa Tukenmez, Mehmet Ibrahim Cansunar, Murat Kalayci, Ahmet Dinccag, Ridvan Seven and Selcuk Mercan. Pure SILS Floppy Nissen Fundoplication with Hiatal Repair: Report of the First Case. Case report Gastroenterology.2011

9.Huge congenital epidermoid spleen cyst in an adult. Kalayci M, Akyüz Ü, Demırağ A, Özkan F, Gökçe Ö. Turk J Gastroenterol. 2012 Aug;23(4):421-3.PMID:22965524 [PubMed – in process]

10.A new closure method in NOTES. Pata C, Akyüz U, Caglikülekçı M, Kalayci M, Erzın Y, Demırutku A. Turk J Gastroenterol. 2012 Feb;23(1):82-3. PMID:22505387 [PubMed – indexed for MEDLINE]

11.A New Era in Minimally Invasive Liver Resection (MILR) Single-Incision Laparoscopic Liver Resection (SIL-LR): The First Two Cases. Barbaros U, Demirel T, Gozkun O, Serin K, Bilge O, Kalayci M, Sumer A, Kilic B, Loh WL, Dinççag A, Seven R, Mercan S. Surg Technol Int. 2011 Dec 1;XXI:81-84. PMID:22504973 [PubMed – as supplied by Publisher

12.Gallbladder perforation related to bevacizumab. Ozturk MA, Kalayci M, Oyan B. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2013 May 16. doi:pii: S2210-7401(13)00089-2. 10.1016/j.clinre.2013.04.002.

13.Route selection for double balloon enteroscopy in patients with obscure gastrointestinal bleeding: experience from a single center. Akyüz Ü, Pata C, Kalayci M, Özdıl K, Altun H, Karıp B, Akyüz F. Turk J Gastroenterol. 2012;23(6):670-5.

14.Changes in the frequencies of abdominal wall hernias and the preferences for their repair: a multicenter national study from Turkey. Seker G, Kulacoglu H, Oztuna D, Topgül K, Akyol C, Cakmak A, Karateke F, Ozdoğan M, Ersoy E, Gürer A, Zerbaliyev E, Seker D, Yorgancı K, Pergel A, Aydın I, Ensari C, Bilecik T, Kahraman I, Reis E, Kalaycı M, Canda AE, Demirağ A, Kesicioğlu T, Malazgirt Z, Gündoğdu H, Terzi C. Int Surg. 2014 Sep-Oct;99(5):534-42. doi: 10.9738/INTSURG-D-14-00063.1. PMID: 25216417 [PubMed – in process]

 

B.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1.Kalaycı M., İntraabdominal Miks Enfeksiyonlar,  Hipokrat Dergisi.75:20-21, 1998

2.Ertekin C, Kalaycı M, Güloğlu R, Taviloğlu K,  Künt travmalı, şuuru kapalı hastalarda karın travmasının değerlendirilmesinde  hemodinamik stabilitenin önemi, Ulusal Travma Dergisi.3:180-183,1999.

3.Taviloğlu K, Günay K, Kalaycı M, Üstündağ E, Akut mezenterik iskemi olgularında cerrahi girişim(stoma veya primer anastomoz), Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi. 9:131-135,1999.

4.Müslümanoğlu M, Kalaycı M, Bozfakıoğlu Y, İğci A. , İç kadran tümörlerinde m.interna ışınlaması gerekli mi? Cerrahi Onkoloji Dergisi (Meme Hastalıkları Kongresi Özel Sayısı) 32, p3-168,1999.

5.Baykal C, Arıoğlu P, Kalaycı M, Özkan F, Fıçıcıoğlu C, İlerlemiş over    kanserini taklit eden dev endometrioma Uzmanlık Sonrası eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi. 3; 5, 356-358, 2006

6.M.Kalaycı, E.Karacaoğlu, Yanık ve İmmunite Türkiye Klinikleri Dergisi, Ocak2007

7.Karacaoğlu E, Kalaycı M, Demirağ A Juvenil Dev Fibroadenom ve Gelişmekte Olan Memede Oluşturduğu Deformiteler, Yeditepe Tıp Dergisi 1;2,31-34, Haziran

2007.

8.Çağlıkülekçi Mehmet, Dirlik Musa, Dağ Ahmet, Aydın Süha, Canbaz Hakan, Kalaycı Murat . Kronik Pankreatit ve Cerrahi. Türk HPB 2008;4(3):113-121

9.Murat Kalaycı, Alp Demirağ, Tuba Gülçelik, Özcan Gökçe  Gastrointestinal Stromal Tumor and Thrombocytosis.Yeditepe Medical Journal 2009;(9):155-158.

10.U.Akyüz, C.Pata, M.Kalaycı, Obezite Tedavisinde Mide İçi Balon Tedavisinin Etkinliği ve Güvenirliği. Yeditepe Medical Journal.16:322-325.2010.11,12,13.

11.M.Kalaycı, A.Özder,D.Toprak, Fekal İmpaksiyona bağlı spontan Kolon Perforasyonu, The Medical Bulletin of Şişli Etfal Hospital, 134-137,2011, 45-4.

12.U.Akyuz,C.Pata, K.Özdil, N.Selçuk, M.Kalaycı, B.Ekçi, M.Çağlıkülekçi, Relapse Rate of Helıcobacter Pylorı ınfectıon After The Succesful Eradıcatıon In Symtomatıc Patıents.  Yeditepe Medical Journal 2011;(20):459-463.

13.M.Kalaycı, A.Özder, Hydrocele of the Canal of Nuck: A Rare Cause of an Inguınal Mass. Journal of Academic Emergency Medıcıne Case Report, 2012; 3:126-8.

14.Çetin ORDU,Cengiz AKOSMAN,Fevzi Fırat YALNIZ, Murat KALAYCI,Işın DOĞAN EKİCİ. Large Cell Neuroendocrine Tumor of Gallbladder: A Case Report and Review of the Literature Turkiye Klinikleri J Case Rep 2013;21(1):1-5

15.Nalan Alan Selçuk, Murat Kalaycı, Özlem Özmen Kolorektal Tümörlerde Pet/Bt Türkiye Klinikleri Onkolojide Moleküler Görüntüleme ve Tedavi Özel Sayısı  2015; 1,1: 51-59.

 

C. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan  Bildiriler:

1. A.Demirağ, M.Kalaycı, B.Ekci, Ö.Gökçe,  Sirolimus for rescue of steroid and  antithymocyte globulin resistant recurrent acute rejection after liver transplantation, report of one case. XXII.İnternational Congress of The Transplantation Society 10-14 August 2008 Sydney Australia.

2.A.Demirağ,  G.Kantarcı, M.Kalaycı, B.Ekci, T.Gülçelik, Ö.Gökçe,  Succesful  renal transplantation after endovasculer stent placement of TASC(Transatlantic İnter-Society Consensus) Type B Aortoiliac Occlusive Disease. XXII.İnternational Congress of The Transplantation Society 10-14 August 2008 Sydney Australia.

3. A.Demirağ,  B.Okan, M.Kalaycı, B.Ekci, T. Gülçelik, Ö.Gökçe, Conventional Subjective global assessment and quantitative subjective global assessment in general hospital admissions. 30th Congress of ESPEN. 13-16 September 2008 Florence, İtaly.

4.A.Demirağ,  M.Kalaycı, B.Ekci, G.Kantarcı, T.Gülçelik, B.Okan, Ö.Gökçe A modified quantitative subjective global assessment of nutrition for patient on the renal transplant waiting list. 30th Congress of ESPEN. 13-16 September 2008 Florence, İtaly.

5. Mehmet Çağlıkülekçi, Hakan Canbaz, Uğur Altun, Musa Dirlik, Murat Kalaycı, The Factors Affecting The Prognosis of Fournier’s Gangrene, 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Antalya. 2009

6.Murat Kalaycı, Alp Demirağ, Tuba Gülçelik, Mehmet Çağlıkülekçi, A Case of a Gastrointestinal Stromal Tumour With Thrombocytosis Presenting as Acute Abdomen, 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Antalya.2009

7. Ö.Gökçe, A.Demirağ, Ü.Yakupoğlu, M.Kalaycı, B.Ekçi, The Yeditepe University Organ Transplant Program, Artificial Organs, 31-11, November 2007.İstanbul.

 

D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. A.Türkmen, A.E.Aydın,I.Kılıçaslan,S.Demirel, M.Kalaycı, S.Türk,U.Çevikbaş, Cerrahi ve antiviral tedavi kombinasyonu ile başarıyla tedavi edilmiş ilginç bir CMV enfeksiyonu, ANKEM Kongresi, ANKEM Dergisi,11;2,170,1997.

2. S.Yamaner, T.Bulut,A.Akyüz, M.Kalaycı,D.Buğra,Y.Büyükuncu, N.Sökücü,  Y.Gökşen  Mide kanseri nedeniyle uyguladığımız total gastrektomilerin değerlendirilmesi,  XIV. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1998.

3. C.Ertekin,M.Kalaycı,R.Güloğlu,K.Günay,K.Taviloğlu, Multitravmalı Şuuru Kapalı Hastalarda Karın Travmasının Değerlendirilmesinde Hemodinamik Stabilitenin Önemi, I.Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,Aralık 1998.

4. M.Kalaycı,K.Taviloğlu,K.Günay,E.Üstündağ,M.Kurtoğlu, Akut Mezenter İskemi Olgularında Cerrahi Girişim(Stoma veya Primer Anastomoz?)VIII.Kolon ve  Rektum Cerrahisi Kongresi Eylül 1999.

5. M.Kalaycı, S.Bozkıran,D.Buğra,A.Şahin, Fekaloma Bağlı Kolon Delinmesi, V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Kasım 2005.

6. A.Şahin, M.Kalaycı, H.Akman,S.Bozkıran,H.Kaya,D.Buğra, S.Tezelman, A.Akyüz,M.Özgür,K.Kuzucu, Akut Apandisit Tanısında Kontrassız Bilgisayarlı Tomografinin Rolü, V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Kasım 2005.

7. Akyüz Ü, SelçukN, Kalaycı M, Pata C, Helikobakter Pilori Eradikasyonununda Lansoprazol+ Amoksisilin+Klaritromisin Kombine Tedavisinin Etkinliği, 23.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Kasım 2006

8.  Gökçe Ö, Demirağ A, Yakupoğlu Ü, Kalaycı M, Ekci B, Gülçelik T, Kesim T. The   Yeditepe University Organ Transplant Program. 1st National Artificial Organs and Support System Congress, June 15-17, 2007. Istanbul, Turkey.

9.  Kalaycı M, Demirağ A, Ekçi B, Gülçelik T, Gökçe Ö. Versastep placement in different surgical procedures. 8th National Endoscopic Laparoscopic Surgery Congress, July 01-04, 2007. Antalya, Turkey.

10. Kalaycı M, Demirağ A, Ekçi B, Gülçelik T, Gökçe Ö. Early results of 3dMesh placement in TEP procedures at our centre. 8thNational Endoscopic Laparoscopic Surgery Congress, July 01-04, 2007. Antalya, Turkey.

11. Kalaycı M, Gürses B, Demirağ A, Kabakcı N, Gülçelik T, Ekçi B, Gökçe Ö. Nadir akut abdominal ağrı sebebi: epiploic appandagitis 3 olgu sunumu. VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 4-8 Eylül, 2007. Antalya, Turkey.

12. Kalaycı M, Demirağ A, Pata C, Akyüz U, Gürses B, Yetimoğlu B, Ekçi B, Gülçelik T, Gökçe Ö, ERCP sonrası masif retroperitoneal, intraperitoneal, mediastinal ve subkütanöz hava: olgu sunumu. VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 4-8 Eylül, 2007. Antalya, Turkey.

13.Kalaycı M, Gürses B, Yetimoğlu B, Ekçi B, Gülçelik T, Demirağ A, Gökçe Ö. Kadın nuck kanalı hidroseli (nadir kasıkta kitle nedeni) olgu sunumu. VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 4-8 Eylül, 2007. Antalya, Turkey.

14. Akyüz Ü, Erzin Y, Gürses B, Yalnız F, Kalaycı M, Pata C, Seyrek Görülen Bir Gastrointestinal Kanama Nedeni: Jejunal Lipom. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 16-21 Ekim 2007, Nevşehir.

15. Kalaycı M, Demirağ A, Gülçelik T, Ekçi B, Gökçe Ö. Akut ve Perfore Apandisitlerde Laparoskopik Apandektomi Deneyimimiz. Ulusal Cerrahi Kongresi 28 Mayıs -1 Haziran, 2008. Antalya

16. Ekçi B, Demirağ A, Kalaycı M,  Gülçelik T, Gökçe Ö.  İç Hemoroidal Hastalıkta İnfrared Koagülasyon Deneyimimiz. Ulusal Cerrahi Kongresi  28 Mayıs -1 Haziran, 2008. Antalya

17.  Ekçi B, Demirağ A, Kalaycı M,  Gülçelik T, Gökçe Ö.  CEEA Sirküler Stapler İle Kolostomi Yapma Tekniği Deneyimimiz. Ulusal Cerrahi Kongresi 28 Mayıs -1 Haziran, 2008. Antalya

18. Ekçi B, Özkan F, Demirağ A, Kalaycı M, Gülçelik T, Gökçe Ö. Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi; Geriye Dönük İnceleme Ulusal Cerrahi Kongresi 28 Mayıs -1 Haziran, 2008. Antalya

19. Taşdelen N, Yetimoğlu B, Kılıçkesmez Ö, Demirağ A, Kalaycı M, Gürmen N, İntestinal obstrüksiyonun nadir bir nedeni: Abdominal Koza Ulusal Radyoloji Kongresi 1-5 Kasım 2008, Antalya.

20. Çetin Ordu, Cengiz Akosman, Murat Kalaycı, Işın Doğan Ekici, Başak Oyan. Primer Safra Kesesi Büyük Hücreli Nöroendokrin Karsinomu. 18.Ulusal Kanser Kongresi, 21-26 Nisan 2009, Antalya.

21. Kalaycı M, Demirağ A, Çağlıkülekçi M, Gökçe Ö. Küçük Ventral Hernilerde Ventralex Yama Kullanımının Etkinliği. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010 Ankara

22. Kalaycı M, Yıldırım G, Çağlıkülekçi M, Demirağ, A, Demirel T, Barbaros U, Özkan F, Gökçe Ö. Dev Mezosalpenks Kistinin Laparoskopik Yöntemle Minimal İnvazif Tedavisi. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010 Ankara

23. Barbaros U, Demirel T, Deveci U, Tükenmez m, Gözkün O, Peker D, Akıcı M, Kalaycı M, Tek Port ile Laparoskopik Ventral Herni Onarımı:Olgu Sunumu. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010 Ankara.

24.  Barbaros U, Demirel T, Sümer A, Gözkün O, Yanar H, Bilge O, Kalaycı M, Dinççağ A, Seven R, Mercan S. Tek Kesiden Laparoskopik Cerrahi Deneyimimiz: İlk 46 Vaka. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010 Ankara.

25. M.Kalaycı, M.Çağlıkülekçi, T.Gülçelik, Ö.Gökçe, Laparoskopik Apandektomi; Perfore Apandisitlerde de Etkin ve Güvenli Bir Yöntemdir. Kolon rektum Cerrahisi Kongresi, 2013, Antalya.

1.Yeditepe Acil Tıp Toplantıları

24.11.2005 Batın Travmalı Hastaya Yaklaşım

2.Yeditepe Üniversitesi Hastanesi 2005-2006 Eğitim ve Öğretim Yılı İntern Ders Programı

22.11.2005 Karın Travmaları

5.11.2005  Anorektal Hastalıklar

3. Yeditepe Üniversitesi 2006-2007 Eğitim ve Öğretim Yılı İntern Semineri

26.07.2006 Karın Travmaları

4. Yeditepe Üniversitesi 2006-2007 Eğitim ve Öğretim Yılı bahar Dönemi, 3.sınıf, Minör Cerrahi Uygulamalar Dersi.

5. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009-2010, 2010-2011, 2011- 2012, 2012- 2013, 2013-2014, 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılları Dönem 4 Cerrahi Dersleri

1. Pankreatitler

2. Gastrointestinal Kanamalar

3. Kanama Diatezleri

4. Abdominal Travmalar

5. Akut Batın

6. Peritonitler

7. Kolorektal Kanserler

8. Anorektal Hastalıklar ( Her sene için toplam 20 saat olarak verilmiştir.)

6.Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2012-2013, 2013-2014,2014-2015 Yarım sömestr

1. Yara iyileşmesi

2.Peritonitler

3.Gastrointestinal Kanamalar

4. Akut Batın

5.  Abdominal Travmalar

6. Cerrahi Alan enfeksiyonları

7.Cerrahi sutur Materyalleri ve Sutur Atma Teknikleri

8. Pankreatitler

9. Anorektal Hastalıklar

10.Cerrahide yenilikler

Endoskopi Katılım Belgesi

Laparoskopik Splenektomi

Laparoskopik Kolorektal Cerrahi

Robotik Cerrahi

Morbid Obesite Cerrahisi

2013 Kasım-2014 Haziran İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İleri Laparoskopik Cerrahi Eğitimi

Pata C, Akyüz Ü, Çağlıkülekçi M, Erzin Y, Kalaycı M, Demirutku A, Laparoskopi yardımı ile İntragastrik yaklaşımla Notes Kolesistektomi 1.lik Ödülü. 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 14-18 Ekim 2009 Ankara.

1. Ö.Gökçe, M.Kalaycı. Karaciğer Rezeksiyon Cerrahisi, Karaciğer Transplantasyonu Rehber Kitabı, 182-183.  2009

2. M.Kalaycı   Akut Batın Hastalıkları, Kritik Durumlarda Klinik Uygulama Rehberi.  Yeditepe Üniversitesi Yayınları. 185-190, 2016.

30Eylül-4Ekim1997  II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi

17-20 Aralık  1998    I. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi

6-10 Mayıs   1998   Ulusal Cerrahi Kongresi

1-5 Haziran 1998   ANKEM Kongresi

31Mayıs-4Haziran1999  ANKEM Kongresi

Eylül  1999   Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi

Nisan  1999   V. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi

12-13 Şubat 2000   Kolorektal Cerrahi Sempozyumu

29-31 Mart  2000   Morbid Obezite Kongresi

9-13 Ekim  2001   9. Türk Ulusal Kolorektal Cerrahi Kongresi

Ekim 2005 Ulusal Laparoskopik Endoskopik Cerrahi kongresi

16-20 Kasım 2005 V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi

24-28 Mayıs 2006 Ulusal Cerrahi Kongresi

25-28 Haziran 2006 XXI.Bıennıal  Congress of International Society of The University of Colon and Rectal Surgeons

Mayıs 2007 2.Ulusal Fıtık Cerrahisi Kongresi, Antalya.

01-04 Temmuz 2007 8th National Endoscopic Laparoscopic Surgery Congress, Antalya

VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 4-8 Eylül, 2007. Antalya.

28 Mayıs-1 Haziran  2008 Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya

Avrupa Laparoskopik Cerrahi Kongresi-Prag-2009

Avrupa Acil Cerrahi ve Travma Kongresi- Antalya-2009

17.Ulusal Cerrahi Kongresi Ankara 2010

18.Ulusal Cerrahi Kongresi İzmir 2012

21. Kolon Rektum Cerrahisi Kongresi 2013 Antalya

19.Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya 2014

 

I.KATILDIĞI KURSLAR/SEMİNERLER

24-25 Ekim 1997  Özofagus Mide Kanseri

23-24 Ekim 1998  Selim Kolon, Rektum ve Anüs Hastalıkları

22-23 Ekim 1999  Selim Özofagus, Mide, Duodenum ve İnce Barsak hastalıkları

9-10 Nisan 1999  Kötü Huylu ve Selim Safra Yolu Hastalıkları

14-15 Nisan 2000  Hidatik Hastalık ve Selim Karaciğer Tümörleri

20-21 Ekim 2000  Kolon ve Rektum Hastalıkları

13-14 Nisan 2001  II. Travma ve Acil Cerrahi

Aralık2002  Sağlıklı İletişim Semineri

Ekim 2002 Kolon Rektum ve Anüs Hastalıkları

10-11 Ekim 2003  Üst Gastrointestinal Sistem Hastalıkları

Ekim  2004   Kolon Rektum ve Anüs Hastalıkları

30 Eylül-1 Ekim 2005 Cerrahi Gastroenteroloji

10-11 Kasım 2006 Cerrahi Gastroenteroloji 11. Uzmanlık sonrası Eğitim Kursu

Kasım 2013 Endokrin Cerrahisi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu

Kasım 2014 Endokrin Cerrahisi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu

1.Oturum Başkanlıkları.(Serbest Bildiriler). V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Kasım 2005.

Oturum Başkanlığı,  VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 4-8 Eylül, 2007. Antalya, Turkey.

3. Turkısh Journal of Gastroenterology Dergi Hakemliği.

  • ACİL CERRAHİ VE TRAVMATOLOJİ DERNEĞİ
  • İSTANBUL CERRAHİ DERNEĞİ
  • İSTANBUL TABİP ODASI
  • TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ
  • TÜRK KOLOREKTAL CERRAHİ DERNEĞİ
  • YAPAY ORGANLAR VE DESTEK SİSTEMLERİ DERNEĞİ (GENEL KURUL ÜYESİ)