• Her karın ameliyatından sonra kesi yeri fıtığı oluşma ihtimali vardır.
  • Tamirinde açık ya da laparoskopik yöntem seçilebilir. Açık yöntem seçildiğinde karın duvarı üstünden veya karın duvarı içinden yama konularak tamir yapılır. Mümkün olduğu kadar karın içinden yama konularak tamir yapılmaya çalışılmalıdır. Ama  karın içi ileri derecede yapışıklık olduğunda  bu yöntem herzaman bu mümkün olamayabilir.
  • Laparoskopik yöntem kesi yeri fıtığında hasta açısından son derece konforludur. Tüm karın boydan boya kesilmiş olsa ve burada büyük bir fıtık olsa dahi laparoskopik onarım yapılabilir. Karın içi yapışıklıktan dolayı  organ yaralanmasına yol açmamak için bu yöntem son derece dikkatle yapılmadır. Portlar açık teknikle girilir. Barsaklar dikkatle yapışan yerlerden ayrılır. Fıtık defekti birden fazla olabilir. Tüm defektleri kapatacak şekilde ve bu büyüklükte yama kullanılması önemlidir. Bu yama barsaklara yapışmayan özel yama olmalıdır. (Göbek fıtığındaki gibi) Yine bunlar uzun dönemde eriyebilen aparatlarla karın duvarına tespit edilir. Laparoskopik bitirildiğinde hastaya dren konulmaz.  Ağrı açık ameliyata göre çok daha azdır. Ciltaltında serum birikmesi olmaz. Cerrahın son derece tecrübe sahibi olması gerekir.