• kasikKasık fıtığı tamirinde kullanılan yöntemler yıllar içersinde değişiklik göstermiştir. Eskiden dikişlerle dikilerek yapılan gerilimli tamir yöntemleri günümüzde terkedilmiştir. Artık gerilimsiz tamir yöntemi benimsenmiştir. Bunlarda sıklıkla mesh adı verilen sentetik yamalarla sağlanmaktadır.
  •  Meshler açık veya laparoskopik yöntemle yerleştirilir. Açık cerrahi uygulanacaksa kasık bölgesine kesi yapılır. Fıtık tamiri yapılıp, buraya yama konulur. Bu işlem lokal anestezi ile de yapılabilir.
  • Laparoskopik kasık fıtığı ameliyatı 2 yöntemle yapılabilir. TEP(Total Extraperitoneal) veya TAPP(Transabdominal Preperitoneal). Bu yöntemlerin birincisinde karın içine girmeden ikincisinde karın içersine girerek yama konulur.
  • Cerrah bu iki yöntemden birini seçer.
  • Benim seçtiğim TEP yönteminde karın içine girilmeden fıtık tamiri yapılabilir. Burada kullanılan 3 boyutlu yamalarla (3 D Max) kordonun dönülmesi gerekmez, bu yamalar buraya tam olarak oturduklarından yamanın kemiğe tespiti gerekmez. Bütün bunlarda ameliyat sonrası ağrıyı azaltan faktörlerdir. Yamanın tespiti sırasında olası sinir yaralanması ve buna bağlı ömür boyu dahi sürebilen ağrıdan kaçınılmış olur.
  • Hasta 1. gün taburcu edilir