Pilonidal sinüs hastalığı cerrahisi;

  • Pilonidal sinüs hastalığı   sinüs traktının (yolunun) anal kanala yakın seyredebilmesi veya bazı durumlarda anal kanala da açılması sebebiyle anorektal cerrahi içinde incelenir. Bu durumda  sinüsü çıkarırken kontinansı sağlayan kaslara zarar vermeden cerrahi uygulamak bilgi ve deneyim gerektirir.
  • Pilonidal sinüs tedavisinde tek geçerli yöntem cerrahidir. Bazı kaynaklarda ameliyatsız tedavi olarak sözü edilen yöntem; iltihap kanalı ağızlarından kazıma işlemi yapılıp kist içine, kanaldan içeriye (fenol vb) yakıcı-büzücü maddeler  verilmesi işlemidir. Tekrar tekrar uygulanması gerekir. Buna rağmen hastaların çoğunda  hastalık devam eder.
  • Cerrahi uygulamalarda birçok teknik yöntem belirtilmiştir. En kabul görmüş olan  ve tekrarı en az olan yöntem fleb yöntemidir. V-Y fleb yöntemi ile sinüs çıkarılması sonrası oluşan defekt gerilimsiz kapatılmaktadır. Kendi pratiğimde dren kullanılmamaktadır. Yara subkutan kapatılmakta ve ameliyat sonrası dikiş alınmasına gerek kalmamaktadır. Hastalar 1. gün taburcu olmaktadır.