analfistulAnal fistül, kalınbağırsağın son kısmından (rektum) veya anüs içinden (anal kanal) anüs   yakınındaki cilde  doğru açılan ince bir kanal oluşmasıdır.  Bu ince tüp şeklindeki kanala fistül adı verilmektedir. Fistülün tipleri mevcuttur.

 

Fistülün anüs dışına doğru olan kısmına “dış ağız”, fistülün rektum tarafındaki kısmına ise “iç ağız” denir.(İç ağız kalın bağırsaktaki mikroplarla sürekli temas halinde olduğu için iltihap oluşumu gözlenir, bu iltihap fistülün “dış ağız” kısmından dışarıya akar)

 

Anal fistülün tek tedavi yöntemi ameliyattır.

 

 

Dışkı tutamama, gaz kaçırma gibi ciddi yan etkilerin gözlenmemesi için ameliyatı gerçekleştirecek doğru cerrahı seçtiğinizden emin olmalısınız.

Anal fistülde ideal cerrahi tedavinin enfeksiyonu ortadan kaldırması,  fistül yolundaki yara iyileşmesini uyarması gerekir.

Ameliyatın tipi anal fistülün bulunduğu yere göre değişir.

Basit fistüller, fistülotomi ( fistül yolunun açılması) ile tedavi edilirken,  önemli kaslardan geçen fistül yolu varlığında yani komplike fistüllerde durum daha farklıdır. Burada kaslara zarar vermeden tedavi etmek önemlidir. Bu amaçla son yirmi yılda etkinlikleri değişik oranlarda olan birçok yöntem tespit edilmiştir.

  • Seton yöntemi: Komplike fistüllerin cerrahisinde kullanılmaktadır. Dışkıyı tutan kasların zarar görmemesi için seton metodu kullanır. Seton tekniğinde, fistül kanalının içinden bir ip geçirilir. Bu ip aylarca vücutta kalır ve haftada 1-2 milim ilerleyerek kasları yavaş yavaş keser. (kaslar birden kesilirse, kasılıp kısalırlar ve tekrar birbirine dikmek mümkün olmaz) Bu sayede dışkı tutmayı sağlayan kaslar zarar görmeden fistül  ortadan kaldırılmış olur.

Başarı oranı %90 lara kadar çıkmaktadır.

  • .LİFT ( İntersfinkterik fistül traktı ligasyonu); Bu yöntemde fistül yolu kaslar arasından bulunur,  her iki tarafı bağlanarak kesilir. Cilde açılan kısmı kürete edilir. Başarı oranları %50-90 arası değişmektedir.

Anal fistül plug  bir diğer yöntemdir. Domuz ince barsak mukozasından yapılmış bir materyal fistül yolu içine konulurak fistül yolu kapatılır. Bu yöntemde de başarı oranları %25-80 arası değişmektedir. Uzun dönem sonuçları yetersizdir.

Fibrin glue  yönteminde , bir çeşit doku yapıştırıcı ile fistül yolunun doldurularak kapatılır. Bunda da sonuçlar yüz güldürücü değildir. Başarı oranı %14-74 arası değişmektedir.

Son zamanlarda fistül tedavisinde lazer kullanımı devreye girmiştir.

filacFiLaC (LASER YÖNTEMİ);   Lazer  ile fistül kapama yönteminde  once fistül yolu kürete edilip temizlenir. Daha sonra ucunda laser ışını olan bir kateter  ile fistül yoluna girilir ve fistül yolu lazer ile kapatılır.

 

Bu yöntemde aylarca süren açık yara oluşmaz.

 

Hasta işlem sonrası aynı gün taburcu edilir.

Başarı oranları %80-85 civarındadır.

 

 

Bu yöntem sfinkterlere zarar vermez, böylece bu tür ameliyatların en korkulan komplikasyonlarından olan gaz ve dışkı tutamama riski  ortadan kalkmış olur.