• Anal apselerin başlıca tedavi yöntemi cerrahi müdahaledir. Antibiyotik kullanımı tek başına apseye etki edememektedir.
  • Perianal abselerin drenajı çok ağrılı olduğundan genelde genel anestezi altında drene edilirler.
  • Absenin drene edildiği nokta sonrasındaki fistül oluşumu yerini belirleyebileceğinden son derece önemlidir.
  • Bazı derin yerleşimli abseler anal kanal içinden drene edilmelidir.
  • Apsenin drene edildikten sonra, anal apsenin neden olduğu ağrı ve diğer şikayetler hızla geriler.
  • Anal apse ile birlikte eğer varsa  anal fistülde aynı zamanda ameliyat edilebilir. Fistül yoksa bile  vakaların yaklaşık yarısında  apse drene edildikten bir süre sonra anal fistül oluşmaktadır.
  • Bu durumda  ayrıca perianal fistül ameliyatına ihtiyaç duyulur.

Anal apse ameliyatından sonra iyileşme süresi kısadır. Oluşabilecek ağrılar ağrı kesici ilaçların kullanımıyla rahatlıkla kontrol altına alınabilmektedir.